Innehållspublicerare

null EMA rekommenderar att försäljningstillståndet för läkemedlet Adakveo återkallas

EMA rekommenderar att försäljningstillståndet för läkemedlet Adakveo återkallas

31.5.2023

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s kommitté för humanläkemedel (CHMP) har rekommenderat att försäljningstillståndet för läkemedlet Adakveo (krizanlizumab) återkallas. Med läkemedlet förebyggs svåra smärtanfall hos 16-åringar och äldre patienter som lider av sicklecellanemi.

Utifrån CHMP:s bedömning observerades att nyttan av läkemedlet inte var större än de risker det medförde. I bedömningen granskades resultaten av STAND-studien, där man jämförde Adakveos effektivitet och säkerhet med placebo hos patienter som tidigare hade haft smärtanfall som ledde till besök på en hälso- och sjukvårdsenhet. Studien visade att Adakveo inte minskade antalet smärtanfall som ledde till hälso- och sjukvårdsbesök.

När det gäller säkerheten lyfte STAND-studien inte fram några nya bekymmer, men visade att Adakveo orsakar fler allvarliga biverkningar. Därför ansåg CHMP att nyttan av läkemedlet inte var större än riskerna.

Information till patienter:

  • En ny studie har visat att Adakveo inte minskar smärtsamma kriser hos patienter som lider av sicklecellanemi som kräver besök vid en enhet inom hälso- och sjukvården eller hemvård.
  • På grund av de senaste forskningsresultaten avlägsnas Adakveo från marknaden inom EU och nya patienter behandlas inte med läkemedlet i fråga.
  • Om du får Adakveo-behandling, boka tid till din läkare så fort som möjligt för att diskutera andra behandlingsalternativ.
  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, sjukskötare  eller apotekspersonal.

Läs mer

Mer information om läkemedlet
EMA:s meddelande

Ytterligare information ges av

  • Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029 522 3410
  • Kari Punnonen, sektionschef, överläkare, tfn 029 522 344
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi