Innehållspublicerare

null EMA rekommenderar att de första uppdaterade coronavaccinerna mot omikron tas i bruk

EMA rekommenderar att de första uppdaterade coronavaccinerna mot omikron tas i bruk

1.9.2022

Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) kommitté för humanläkemedel (CHMP) rekommenderar att två coronavaccin som anpassats mot virusvarianten omikron godkänns för användning inom EU. 

Coronavaccinerna Comirnaty Original/Omicron BA.1 och Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1 är tillgängliga för att effektivera vaccinationsskyddet för personer över 12 år. De ursprungliga vaccinerna Comirnaty (Pfizer/BioNTech) och Spikevax (Moderna) har uppdaterats för att effektivera skyddet mot virusvarianten Omikron BA.1 utöver det ursprungliga SARS-COV-2-viruset.

På basis av undersökningsresultaten har de uppdaterade coronavaccinerna ett starkt immunskydd mot virusvarianten omikron BA.1 hos tidigare vaccinerade personer. Biverkningarna av de uppdaterade coronavaccinerna hos de undersökta personerna motsvarade reaktionerna hos de ursprungliga vaccinerna och var i allmänhet kortvariga och icke-allvarliga.

Försäljningstillstånd beviljas av Europeiska kommissionen på rekommendation av EMA:s kommitté för humanläkemedel för att täcka hela EU-området.

Nationella hälsovårdsmyndigheter beslutar om användningen av vaccinationerna, i Finland Institutet för hälsa och välfärd THL.

EMA:s meddelande 1.9.2022: First adapted COVID-19 booster vaccines recommended for approval in the EU

 

Ytterligare information ges av

  • Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029 522 3410
  • Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 029 522 3320
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi