Innehållspublicerare

null EMA rekommenderar att användningen av coronavaccinet Comirnaty utvidgas till 12–15-åringar

EMA rekommenderar att användningen av coronavaccinet Comirnaty utvidgas till 12–15-åringar

1.6.2021

Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) kommitté för humanläkemedel (CHMP) rekommenderar att indikationen för covid-19-vaccinet (Comirnaty) som utvecklats av BioNTech och Pfizer utvidgas till barn i åldern 12–15 år. Vaccinet har redan godkänts för vuxna och ungdomar över 16 år. Det slutliga tillståndet för utvidgning av indikationen ges av EU-kommissionen.

Comirnatys inverkan på barn undersöktes på 2260 barn i åldern 12–15 år. I den här undersökningen förhindrade vaccinet coronavirussjukdomen till 100 procent. I praktiken är den verkliga effekten mellan 75 och 100 procent.

Läkemedelskommittén konstaterade att man på grund av det begränsade antalet barn som deltog i undersökningen inte kunde upptäcka några sällsynta biverkningar i undersökningen. Läkemedelskommittén bedömer dock att fördelarna med Comirnaty för barn i åldern 12–15 år är större än riskerna – särskilt för barn som kan få en allvarlig sjukdomsform.

Vaccinets säkerhet och effektivitet hos både barn och vuxna följs fortfarande noggrant med.

THL utreder förutsättningarna för coronavaccination av barn

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har tillsatt en expertgrupp för att kartlägga covid-19-sjukdomsbördan hos barn och barnens roll i uppkomsten av smittkedjor. Arbetsgruppen utreder också under vilka förutsättningar coronavaccinationer av barn kan inledas i Finland. Efter att gruppen har slutfört sitt arbete ger THL social- och hälsovårdsministeriet sitt ställningstagande i ärendet.

Läs mer

EMA:s meddelande: First COVID-19 vaccine approved for children aged 12 to 15 in EU

Fimeas webbnyhet 22.12.2020: Kommissionen har beviljat det första coronavaccinet villkorligt försäljningstillstånd

Ytterligare information ges av

  • Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 029 522 3320
  • E-postadresserna enligt fornamn.efternamn@fimea.fi