Innehållspublicerare

null EMA publicerade den första säkerhetsöversikten av coronavaccinet

EMA publicerade den första säkerhetsöversikten av coronavaccinet

29.1.2021

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har publicerat den första månatliga säkerhetsöversikten av  Pfizer-BioNTechs coronarvaccin (Comirnaty). Sammanfattningsvis konstateras i översikten att de säkerhetsuppgifter som hittills samlats in om vaccinet är förenliga med vaccinets kända säkerhetsprofil och att inga nya biverkningar observerades.

Översikterna publiceras i fortsättningen varje månad för vart och ett av de vacciner som beviljats försäljningstillstånd.

EMA:s nyhet: First COVID-19 vaccine safety update published 

COVID-19 vaccine safety update for Comirnaty, 28 January 2021 

Ytterligare information ges av

  • Kirsti Villikka, överläkare, tfn 029 522 3455
  • Liisa Näveri, enhetschef, tfn 029 522 334
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi