Innehållspublicerare

null EMA ordnar webbinarier om förberedelser inför CTIS-programmet och om tillämpningen av förordningen för sponsorer av kliniska läkemedelsprövningar

EMA ordnar webbinarier om förberedelser inför CTIS-programmet och om tillämpningen av förordningen för sponsorer av kliniska läkemedelsprövningar

1.10.2021

EU:s förordning 536/2014 om kliniska prövningar av humanläkemedel börjar tillämpas i slutet av januari 2022. Därför ska ansökningar om kliniska läkemedelsprövningar i fortsättningen skickas för bedömning via CTIS-systemet inom ramen för en övergångsperiod. Europeiska läkemedelsmyndigheten ordnar utbildning om CTIS-systemet och tillämpningen av förordningen för sponsorernas organisationer.

För sponsorer ordnar EMA i samarbete med DIA följande utbildning den 26 oktober 2021: Clinical Trials Information System (CTIS): Virtual information day. Utbildningen är avgiftsbelagd.

Den 29 november 2021 ordnar EMA en utbildning om tillämpningen av förordningen och CTIS-systemet för akademiska forskare och små och medelstora företag. Man måste registrera sig på förhand. En inspelning kommer att ställas till förfogande efter evenemanget.

Dessutom har EMA publicerat en handbok om CTIS-systemet för alla sponsorer.

Läs mer:

Länk till evenemanget 26.10.2021 (på EMA:s webbplats)

Länk till evenemanget 29.11.2021 (på EMA:s webbplats)

EMA:s handbok om CTIS-systemet (PDF, på EMA:s webbplats)

Ytterligare information ges av

  • clinicaltrials@fimea.fi