Innehållspublicerare

null EMA ordnar ett webbinarium om förberedelserna inför CTIS-programmet för organisationer som sponsrar kliniska läkemedelsprövningar

EMA ordnar ett webbinarium om förberedelserna inför CTIS-programmet för organisationer som sponsrar kliniska läkemedelsprövningar

27.7.2021

EU:s förordning 536/2014 om kliniska prövningar av humanläkemedel kommer enligt nuvarande mål att börja tillämpas i slutet av januari 2022. Därför ska ansökningar om kliniska läkemedelsprövningar i fortsättningen skickas för bedömning via CTIS-systemet inom ramen för en övergångsperiod. Europeiska läkemedelsmyndigheten ordnar den 29 juli 2021 ett öppet webbinarium för sponsor­organisationer om förberedelserna för införandet av CTIS-systemet.

Deltagande kräver ingen anmälan. Frågor som skickats till EMA på förhand kommer att behandlas i en paneldiskussion under evenemanget. En inspelning av webbinariet ställs till förfogande efter evenemanget.

EMA kommer att ordna flera CTIS-utbildningar under hösten 2021, om vilka de informeras senare.

Läs mer

Ytterligare information ges av

  • clinicaltrials@fimea.fi