Innehållspublicerare

null EMA har mottagit den första ansökan om försäljningstillstånd för ett läkemedel avsett för behandlingen av COVID-19

EMA har mottagit den första ansökan om försäljningstillstånd för ett läkemedel avsett för behandlingen av COVID-19

9.6.2020

EMA har mottagit en ansökan om villkorligt försäljningstillstånd för virusläkemedlet remdesivir avsett för behandling av COVID-19. Utvärderingen av läkemedlets nytta och risker har inletts med en påskyndad tidtabell och utlåtandet torde bli klart under de närmaste veckorna. En påskyndad tidtabell är möjlig, eftersom det under våren gjorts en s.k. rolling submission av läkemedlet, där man redan på förhand har utvärderat undersökningsresultaten av läkemedlet innan den egentliga ansökan om försäljningstillstånd kom in.

EMA rekommenderar försäljningstillstånd, om undersökningsresultaten bekräftar att nyttan med läkemedlet är större än biverkningarna. Tillstånd beviljas av Europeiska unionens kommission.

Läs mer

EMAs nyhet

EMA har inlett en påskyndad utvärdering av remdesivir

Ytterligare information ges av

  • Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029 522 3410
  • Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 029 522 3320
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi.