Innehållspublicerare

null EMA har gett rekommendationer om en boosterdos av coronavaccinet

EMA har gett rekommendationer om en boosterdos av coronavaccinet

7.10.2021

Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) kommitté för humanläkemedel (CHMP) rekommenderar att boosterdoser av coronavaccinet kan ges ett halvt år efter den andra dosen till 18-åringar och äldre. I undersökningar som gjorts med vaccinpreparatet Comirnaty (BioNTech/Pfizer) steg antikroppsnivåerna när boosterdosen gavs cirka 6 månader efter den andra dosen. Vad gäller Spikevax (Moderna) pågår fortfarande undersökningarna och EMA ger sina rekommendationer om det senare.

Läkemedelskommittén rekommenderar också att en extra dos coronarvaccin kan ges åt personer med kraftigt nedsatt immunförsvar minst 28 dagar efter den andra dosen. Rekommendationen gäller både för Comirnaty och Spikevax-vaccinet.

EMA fortsätter uppföljningen av vaccinets säkerhet och effektivitet och uppdaterar rekommendationerna i vaccinernas produktinformation.

De nationella myndigheterna beslutar om användningen av boosterdoser. I Finland görs riktlinjerna för vaccinationerna upp av den nationella expertgruppen för vaccin KRAR.

Mer information:

EMAs nyhet

Ytterligare information ges av

  • Sektionschef Marjo-Riitta Helle, Enheten för farmaceutisk biologi tfn 029 522 3320