Innehållspublicerare

null EMA fortsätter utreda nitrosaminföroreningar

EMA fortsätter utreda nitrosaminföroreningar

2.5.2019

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fortsätter att undersöka föroreningarna i sartanerna. Europeiska läkemedelstillsynsnätverket undersöker också hur liknande händelser ska kunna undvikas i framtiden. EMA publicerar resultaten av nätverkets arbete när de är klara.

Som ett led i undersökningarna uppmanar EMA och de nationella myndigheterna för läkemedelstillsyn de läkemedelsföretag som använder vissa råmaterial i produktionen av diabetesläkemedlet pioglitazon till försiktighetsåtgärder. De aktuella företagen uppmanas att testa sina produkter för att utesluta möjligheten för nitrosaminföroreningar.

Fimea deltar i utredningarna inom det europeiska läkemedelstillsynsnätverket.

Läs mer:

Meddelande från EMA

Ytterligare information ges av

  • Esa Heinonen, direktör för processen Utvärdering av läkemedelspreparat, tfn 02952 23310