Innehållspublicerare

null EMA förordar försäljningstillstånd för boosterdos av Comirnaty till ungdomar över 12 år

EMA förordar försäljningstillstånd för boosterdos av Comirnaty till ungdomar över 12 år

3.3.2022

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) vid Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) rekommenderar att boosterdoser av coronavaccinet Comirnaty kan ges ungdomar över 12 år. Comirnaty-vaccinet har ett villkorligt godkännande för försäljning i EU och boosterdoser har redan tidigare godkänts från och med 18 års ålder.

Nationella myndigheter beslutar om användningen av boosterdoser baserat på det lokala sjukdomsläget. I Finland är det Institutet för hälsa och välfärd samt social- och hälsovårdsministeriet som drar upp riktlinjer och rekommendationer för vaccinationsprogrammet.

CHMP skickar sina rekommendationer till Europeiska kommissionen ett slutligt beslut.

EMA:s nyhet

Ytterligare information ges av

  • Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 0295223320
  • E-post enligt formen fornamn.efternamn@fimea.fi.