Innehållspublicerare

null Elektronisk blankett för anmälan om biverkningar har tagits i bruk

Elektronisk blankett för anmälan om biverkningar har tagits i bruk

6.4.2021

Fimea har tagit i bruk en ny elektronisk blankett för anmälan om biverkningar som både hälso- och sjukvårdspersonal och läkemedelsanvändare kan använda. För att använda blanketten krävs Suomi.fi-identifikation. Vi önskar att alla anmälningar i fortsättningen i första hand görs med denna nya elektroniska blankett. De tidigare anmälningskanalerna (elektronisk blankett som kräver Fimnet-användarnamn, Fimeas skyddade e-post, landpost) är fortfarande tillgängliga. Blanketten är för närvarande tillgänglig endast på finska. Mer information om anmälan om biverkningar och om den elektroniska blanketten.

Anmälan om biverkningar av coronavaccin

De som anmäler om misstänkta biverkningar av coronavaccin ombeds beakta följande saker:

  • I anmälan om biverkningar ska vaccinets produktnamn antecknas, och i mån av möjlighet det satsnummer som finns angivet i webbtjänsten Mina Kanta-sidor.
  • Det viktigaste är att anmäla oväntade och allvarliga biverkningar. Kända biverkningar som nämns i produktresumén och bipacksedeln behöver inte anmälas, om inte den misstänkta biverkningen väsentligt avviker från de biverkningar som beskrivs i produktinformationen.
  • Om anmälan skickas per e-post ska Fimeas tjänst för skyddad e-post användas.

Om du har frågor om din egen vaccination, kontakta din vaccinationsenhet eller din behandlande läkare. Fimea kan inte ta ställning till vaccination av en enskild person.

Genom systemet för anmälan om biverkningar söker man tecken på nya biverkningar

Anmälningarna om biverkningar sparas i databaser, i vilka man söker signaler, dvs. tecken på sådana nya och sällsynta biverkningar som framkommer först när stora grupper av människor vaccineras. Utifrån signalerna uppdateras vaccinernas produktinformation och vaccinationsanvisningar.

Läs mer om biverkningar:

Coronavaccinernas inrapporterade biverkningar

Att göra en biverkningsanmälan

Frågor om den elektroniska blanketten för anmälan om biverkningar:

FIMEA.EV@fimea.fi

Ytterligare information ges av

  • Maija Kaukonen, sektionschef, överläkare
  • Liisa Näveri, enhetschef
  • E-postadresserna följer formen fornamn.efternamn@fimea.fi.