Innehållspublicerare

null Elavbrott orsakar inte behov av beredskap som avviker från det normala för dem som använder läkemedel och medicintekniska produkter

Elavbrott orsakar inte behov av beredskap som avviker från det normala för dem som använder läkemedel och medicintekniska produkter

23.11.2022

Beredskap inför störningar, såsom elavbrott, är en normal del av den finländska läkemedelsförsörjningen och hör till läkemedelsföretagens och apotekens skyldigheter. Fimea har också påmint aktörerna om beredskap inför eventuella avbrott i eldistributionen.

Läkemedelsanvändaren klarar sig med normala rutiner

Som vanligt ska läkemedelsanvändarna förnya sina recept i tid och säkerställa att de har en mängd läkemedel hemma som motsvarar några dagars användning. Det lönar sig också att reservera utrustning som hör till det normala förrådet i hemmet, till exempel sårvårdsprodukter, samt batterier för apparater för hälsouppföljning som behövs hemma, såsom blodtrycksmätare. Under ett eventuellt elavbrott är det bra att fortsätta de vardagliga rutinerna i anslutning till läkemedelsbehandlingen.

Det lönar sig att kontrollera läkemedlets uppgifter och övriga anvisningar på förhand i bipacksedeln på läkemedelsförpackningen eller genom att fråga råd på apoteket. Fimeas läkemedelssökning innehåller uppgifter om alla läkemedelspreparat med försäljningstillstånd i Finland och deras bipacksedlar.

Förvaring och användning av läkemedel som kräver kylförvaring

I allmänhet förvaras läkemedel i rumstemperatur, men vissa läkemedel, såsom insulinpreparat, kräver förvaring i kylskåp. Förvaringsanvisningarna finns på läkemedelsförpackningen. Korta tider vid en något högre temperatur skadar i allmänhet inte läkemedlets hållbarhet.

Vid ett eventuellt strömavbrott lönar det sig att inte öppna kylskåpet i onödan så att kylskåpets temperatur hålls så jämn som möjligt. Om strömavbrottet fortsätter en längre tid och temperaturen i kylskåpet stiger, kan de läkemedel som förvaras i kylskåpet packas till exempel i en kylpåse eller i en kylväska. Man ska dock se till att läkemedlet inte fryser.

Hur ska användare av medicintekniska produkter förbereda sig på eventuella elavbrott?

Det är möjligt att man i hemmet också använder elektriska medicintekniska produkter. Bekanta dig noggrant med de bruksanvisningar som medföljer produkten. Det är skäl att förbereda sig på elavbrott till exempel genom att ta reda på om produkten har batteri och hålla batterierna laddade. Dessutom är det bra att öva på och repetera hur man agerar rätt i störningssituationer.

Närmare anvisningar om användning av medicintekniska produkter under elavbrott ska begäras av den som överlåter produkten, som i allmänhet är en social- eller hälsovårdsenhet. Produkten får inte kopplas till sådan elektrisk utrustning som tillverkaren inte har tillåtit. Detta ska beaktas till exempel vid användning av externa reservströmkällor.

Läs mer:

Handboken Anvisningar för trygg läkemedelsbehandling (pdf)

Läkemedelsöktjänst

Läkemedlens hållbarhet

Myndigheternas beredskapsanvisningar 72tuntia.fi