Innehållspublicerare

null Eija Pelkonen fortsätter som överdirektör för Fimea

Eija Pelkonen fortsätter som överdirektör för Fimea

13.9.2023

Statsrådet har den 13 september 2023 utnämnt provisor, EMBA Eija Pelkonen till överdirektör för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Pelkonen fortsätter som överdirektör för Fimea där hon har varit som överdirektör sedan den 1 oktober 2018. En ny överdirektörs period börjar den 1 oktober 2023 och varar fram till den 30 september 2028.

- Fimeas verksamhetsmiljö har varit och kommer att vara i stark omvandling också under de kommande åren. Under de senaste åren har vi gjort mycket arbete för att utveckla för vår verksamhet för att vår sakkunskap skulle stöda så bra som möjligt social- och hälsovårdens verksamhet samt läkemedelsbranschens aktörer i verksamhetsmiljöns utmaningar. Vi vill vara en primär källa för pålitlig läkemedelsinformation för finländare. Jag är ivrig att jag får fortsätta detta arbete med våra sakkunniga och intressegrupper som överdirektör också under de kommande åren, berättar Pelkonen.

Fimea övervakar läkemedel, medicintekniska produkter, blod- och vävnadspreparat, biobanker samt utvecklar läkemedelsområdet.

Läs mer

SHM:s meddelande