Innehållspresentatör

null Eija Pelkonen blir överdirektör för Fimea

Eija Pelkonen blir överdirektör för Fimea

27.6.2018

Statsrådet har onsdagen den 27 juni utnämnt Eija Pelkonen till överdirektör för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Pelkonen tillträder posten den 1 oktober 2018. Tjänsteförhållandet är tidsbundet och varar fram till den 30 september 2023.

Fimea är ett centralt ämbetsverk som lyder under social- och hälsovårdsministeriet och som har till uppgift att främja befolkningens hälsa och säkerhet genom att övervaka läkemedel, blod- och vävnadspreparat samt genom att utveckla läkemedelsområdet.

Social- och hälsoministeriets nyhet

Ytterligare information ges av

  • Sinikka Rajaniemi, överdirektör, tfn 0295223100
  • Eija pelkone, direktör, tfn 0295223210
  • E-post i formatet fornamn.efternamn@fimea.fi