Innehållspublicerare

null Effektivt nätverksarbete behandlades på Läkemedelsinformationsnätverkets gemensamma möte 12.5.2022

Effektivt nätverksarbete behandlades på Läkemedelsinformationsnätverkets gemensamma möte 12.5.2022

16.5.2022

Det Nationella Läkemedelsinformationsnätverket samlades till det andra gemensamma mötet den 12 maj 2022 under strategiperioden med temat den nationella läkemedelsinformationsstrategin som nätverksarbete. I det virtuella evenemanget deltog drygt 50 personer från nätverkets olika arbetsgrupper och många av deltagarna deltog för första gången.

Timo Järvensivu, expert på nätverksarbete, faciliterade eftermiddagens diskussioner, till vilka man gick vidare via informationsinslag som leddes av Timo.

Vad är strategiskt och målinriktat nätverksarbete?

Nätverket kan fungera på många sätt och det är också viktigt att beskriva det på olika sätt. Strategiskt nätverkssamarbete är ett kontinuum där man i kontinuerligt samarbete svarar på frågorna Vem? Varför? Hur? Vad? och Med vilka resurser?

Kärnan i nätverksarbetet är kännedom, förtroende och engagemang. Å andra sidan förnyas nätverket när det kan utnyttja sina svaga externa länkar och söka nytt samarbete. Ett effektivt nätverksarbete bidrar till att bryta ner nätverket utåt. Ett gott samarbete lockar också nya aktörer och påverkare. 

Mål och gemensamma teman för strategiperioden 2021–2023

Genomförandet av den nationella läkemedelsinformationsstrategin har inletts och man är redan inne på halva den treåriga mandatperioden. I den andra gruppdiskussionen fokuserade man på att fundera på vilka gemensamma teman vi har för kommunikationen med påverkare och hur vi gör kommunikationen med påverkare effektiv med stöd av nätverk.

De nya välfärdsområdena ändrar också det invanda fältet av intressentgrupper inom läkemedelsbehandlingen. Det vore viktigt att identifiera nya påverkare så att den information och det samarbete Läkemedelsinformationsnätverket producerar är värdefulla. Som stöd för kommunikationen framfördes också önskemål om väl sammanfattade och visualiserade gemensamma kärnteman. Med enhetliga budskap kan nätverket vara mycket imponerande i hela sin omfattning.

Idéerna i diskussionen sammanställs och behandlas i en koordinationsgrupp och olika arbetsgrupper som sammanträder efter sommaren. Arbetet fortsätter.

Är du intresserad av Läkemedelsinformationsnätverkets arbete?

Nätverkets verksamhet kan följas i arbetsgruppens promemorior i Innokylä (på finska) eller genom att beställa Läkemedelsinformationsnätverkets nyhetsbrev på Fimeas webbplats (på finska)

På hösten arrangeras också Läkemedelsinformationsforumet som är öppet för alla den 3 november. Mer information om forumet kommer inom kort! Anteckna datumet redan nu i din kalender!

Ytterligare information ges av

  • Päivi Kiviranta, utvecklingskoordinator, tfn 029 522 3522
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi