Innehållspublicerare

null E-tjänsten för anmälningar om restsituationer tas i bruk

E-tjänsten för anmälningar om restsituationer tas i bruk

30.5.2023

Uppdaterad 8.6.2023

Fimeas e-tjänst som är avsedd för läkemedelsföretag för anmälningar om restsituationer för läkemedel tas i bruk onsdag 31.5.2023. I fortsättningen anmäler läkemedelsföretag som är verksamma i Finland restsituationer i e-tjänsten. Utländska företag skickar tills vidare anmälningar om restsituationer till Fimea med en PDF-blankett.

De läkemedelsföretag som tar i bruk tjänsten har efter 31.5.2023 två veckor på sig att avgiftsfritt mata in tidigare anmälda gällande och kommande restsituationer i e-tjänsten. För helt nya anmälningar under ovan nämnda tidsperiod uppbärs en behandlingsavgift enligt avgiftsförordningen. För alla anmälningar om restsituationer som görs i tjänsten uppbärs en avgift från och med 14.6.2023 kl. 00.00. Behandlingen av anmälningar om restsituationer för parallelldistributions- och veterinärmedicinska läkemedel är avgiftsfri.

Vid inloggning i e-tjänsten används Suomi.fi-identifikation och den som uträttar ärenden i tjänsten ska ha en finländsk personbeteckning. Dessutom förutsätter uträttandet av ärenden i tjänsten att man ger en Suomi.fi-fullmakt för att uträtta ärenden för ett företags räkning. Fullmakten kan också ges utan finländsk personbeteckning. 

Anmälningar om restsituationer publiceras på webbplatsen två veckor innan restsituationen börjar

Information om restsituationer publiceras på webbplatsen två veckor innan restsituationen börjar. Publikationsplatsen är densamma som tidigare, dvs. Fimeas läkemedelsöktjänst och söktjänst för restnoteringar. Dessutom är uppgifterna om restnoteringar tillgängliga som öppna data.

I och med den nya e-tjänsten och ändringen av publiceringstidtabellen förbättras kvaliteten på informationen om restsituationer. E-tjänsten har kombinerats med uppgifterna i Fimeas läkemedelsregister, vilket förväntas minska risken för mänskliga fel när anmälningarna görs. Dessutom är informationen om restsituationer som publiceras på webbplatsen mer aktuell i och med den ändrade publiceringstidtabellen.

Fimea önskar att företagen anmäler restsituationer till Fimea i ett så tidigt skede som möjligt. Enligt lagen ska en störning i tillgången anmälas minst två månader innan störningen börjar. Ju tidigare Fimea får information om en hotande restsituation, desto bättre möjligheter finns det att förebygga hur störningen i tillgången påverkar läkemedelsbehandlingarna.

Läs mer

Anvisning: Ge Suomi.fi-fullmakt för att sköta ärenden som rör restsituationer (pdf)

Anvisning: Bruksanvisning för e-tjänsten för anmälningar om restsituationer (pdf)

E-tjänsten för anmälningar om restsituationer, webbinarium djurläkemedel 24.5.2023 (pdf) (på finska)

E-tjänsten för anmälningar om restsituationer, webbinarium humanläkemedel 25.5.2023 och 26.5.2023 (pdf) (på finska)

Fimeas webbnyhet: E-tjänst för anmälningar om restsituationer håller på tas fram

Ytterligare information ges av

  • Satu Suvanto, överprovisor, tfn 029 5223250
  • Päivi Luhtanen, överinspektör, tfn 029 5223263
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi