Innehållspublicerare

null E-tjänst för anmälningar om restsituationer kommer att införas i slutet av maj – webbseminarier för företag

E-tjänst för anmälningar om restsituationer kommer att införas i slutet av maj – webbseminarier för företag

10.5.2023

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas en e-tjänst för anmälningar om restsituationer för läkemedel ska tas i bruk den 31 maj 2023. Det nuvarande sättet att skicka anmälningar i PDF- eller Excel-format kommer att slopas i och med att den nya tjänsten tas i bruk.

E-tjänsten för anmälan om restsituationer är avsedd för innehavare av försäljningstillstånd eller registrering och deras representanter samt parallellimportörer och parallelldistributörer, dvs. företag som gör anmälningar om restsituationer. För att uträtta ärenden i tjänsten krävs ett finskt FO-nummer.

Utländska företag skickar restnoteringar till Fimea vidare på PDF-formulär tills autentisering för elektronisk e-tjänst är möjlig också för utländska företag.

Teams webbseminarier kommer att ordnas för företag om användningen av tjänsten. Webbinariedatum för representanter för humanläkemedel är den 25 maj 2023 kl. 13—14 och 26 maj 2023 kl. 13—14. Webbinariet för representanter för djurläkemedel planeras till den 24 maj 2023 kl. 12—13.

Inbjudan till webbseminariet har skickats till anmälarna om tillgänglighet via e-post.

Läs mer


Nyhet: E-tjänst för anmälningar om restsituationer håller på tas fram
Anvisning: Ge Suomi.fi-fullmakt för att sköta ärenden som rör restsituationer

Ytterligare information ges av

  • Satu Suvanto, överprovisor, tfn 029 5223250
  • Päivi Luhtanen, överinspektör, tfn 029 5223263
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi