Innehållspublicerare

null Distanskurs i metoder för systematisk litteraturöversikt erbjuds i december 2022

Distanskurs i metoder för systematisk litteraturöversikt erbjuds i december 2022

19.9.2022

Forskningsnätverket för rationell läkemedelsbehandling RATTI ordnar i december 2022 en distanskurs om grunderna i metoder för systematisk litteraturöversikt som pågår i tre halvdagar (1.12, 8.12 och 15.12 kl. 8.30–12). Den öppna och avgiftsfria utbildningen riktar sig i första hand till forskarstuderande och forskare, men alla som vill lära sig hur man gör, läser och tolkar översikter (t.ex. vetenskapsjournalister) ryms med. Evenemanget hälls på finska.

Huvudutbildare är forskare Jani Ruotsalainen från Fimea. Jani har 15 års erfarenhet av upprättande, redigering, referentgranskning och publicering av Cochrane-översikter som Managing Editor för Cochrane Work-gruppen vid Arbetshälsoinstitutet. Informationsserviceexpert Heikki Laitinen från Östra Finlands universitet (UEF) föreläser om systematisk litteratursökning, ST-läkare Jesper Kivelä från Helsingfors universitet om hemligheterna bakom metaanalyser samt direktör Arja Holopainen och forskare Kristiina Heikkilä från Stiftelsen för vårdforskning om metoderna som krävs för kvalitativ forskning.

De som önskar får efter kursen ett intyg över sitt deltagande, med vilket de själva kan ansöka om studiepoäng för kursen. Kursarrangörerna har bedömt att undervisningshelheten är en prestation värd cirka två studiepoäng.

De röda trådarna i kursundervisningen är effektivitet och kvalitet

För goda inlärningsresultat och för att få det kursintyg som behövs för studiepoängen ska deltagare utöver att delta i alla tre utbildningsdagar även på godkänt sätt utföra förhandsuppgifter och returnera dem till huvudutbildaren senast den 24 november, före kursen börjar. Det tar uppskattningsvis cirka två arbetsdagar att utföra förhandsuppgifterna. Förhandsuppgifterna kan också utnyttjas som stöd för den egna inlärningen och för att orientera sig i kursen, varvid de inte behöver skickas in alls.

På kursen erbjuds deltagarna en allmän bild av vad systematisk litteraturöversikt är och tillräcklig vägledning till var det finns mer information om varje arbetsskede och delområde och om verktyg som passar dem.

På grund av tidsbegränsningarna fokuserar man att på kursen behandla två grundtyper av systematisk översikt: kvantitativ och kvalitativ. Kvantitativa data granskas till exempel i översikter som utreder effekten hos någon hälsofrämjande intervention och som ofta endast inkluderar randomiserade kontrollerade studier (RCT). Ett typiskt exempel på detta är bl.a. Cochrane-översikter. Kvalitativa undersökningar granskas däremot ofta bl.a. i översikter från Joanna Briggs Institute.

På kursen diskuterar man kvalitet i kontexten systematisk litteraturöversikt på tre olika nivåer, som är: för hela översikten, för varje studie som ska inkluderas i översikten samt för bevis som uppstår som resultat av syntesen. 

Anmäl dig till kursen via denna länk senast 24.11.2022 (på finska).

Länkar till videor och dokument som underlättar att utföra förhandsuppgifterna finns i kursprogrammet.

Bekanta dig med kursprogrammet (pdf, på finska)

Läs mer om RATTI-nätverkets verksamhet på Fimeas webbplats
 

Ytterligare information ges av

  • Jani Ruotsalainen, forskare, tfn 029 522 3533
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi