Innehållspublicerare

null Diskutera modigt dina läkemedel

Diskutera modigt dina läkemedel

12.3.2018

Bara läkemedelsanvändarna själva har uppdaterad information om de läkemedel och kosttillskott som de i verkligheten använder. I patientsystemen finns nödvändigtvis inte uppgifter om receptfria läkemedel som patienten använder. Detta kan göra det svårare social- och hälsovårdspersonalen att bedöma helhetsläget.

Kampanjen Lämpligt läkemedel som inleds i samband med Läkemedelsdagen den 22 mars uppmuntrar läkemedelsanvändare att diskutera sina läkemedel med hälsovårdspersonal och apoteksbiträden.

Också du kan påverka hur effektiv medicineringen är

En uppdaterad läkemedelslista är ett bra och förmånligt sätt att förbättra kvaliteten på läkemedelsbehandlingarna. På listan antecknas de receptbelagda läkemedel samt egenvårdsläkemedel och kosttillskott, dvs. så kallade naturprodukter, som du använder. Ange gärna också de vacciner du har fått. Du kan kontrollera dina egna recept på Mina Kanta-sidorna – och vid behov be din läkare att uppdatera uppgifterna. Information om hur egenvårdsläkemedel och kosttillskott påverkar läkemedelsbehandling finns dock inte för närvarande i databaserna. Den uppdaterade läkemedelslistan kan vara elektronisk eller skriven på papper – huvudsaken är att uppgifterna hittas på ett och samma ställe och att de är tillgängliga också i en nödsituation.

Enligt forskningsrön har bara cirka var tredje läkemedelsbehandling önskad effekt. Frågor som gäller medicineringen borde diskuteras när patienten möter en läkare, ett apoteksbiträde eller annan social- och hälsovårdspersonal. Då informationen om patientens medicinering är uppdaterad kan vårdpersonalen med tillförsikt påbörja vården. Med rätt information och riktig praxis blir läkemedelsbehandlingen effektiv.

Även patienten har ansvar för sin medicinering

Information om läkemedel som skrivits ut elektroniskt förmedlas mellan olika enheter eller organisationer inom hälso- och sjukvården – till exempel mellan sjukhuset och den egna hälsocentralen. Däremot har bara användaren själv information om hur effektiv läkemedelsbehandlingen har varit och om vilka egenvårdsläkemedel och kosttillskott han eller hon använder utöver de receptbelagda medicinerna.

För att läkemedelsbehandlingen som helhet ska vara säker och kontrollerad bör läkemedelsanvändaren ha en klar uppfattning om den läkemedelsbehandling han eller hon får och om varför och hur läkemedlen ska användas. En uppdaterad läkemedelslista är läkemedelsanvändarens verktyg för att hantera helheten och diskutera läkemedlen med social- och hälsovårdspersonalen.

Kampanjen uppmuntrar patienterna att fråga om och diskutera sina läkemedel

Kampanjen Lämpligt läkemedel som inleds i samband med Läkemedelsdagen den 22 mars 2018 uppmuntrar var och en av oss att fråga om och diskutera läkemedel med hälsovårdspersonal och apoteksbiträden. Förhoppningen är att kampanjen ska främja en debatt bland allmänheten och en ny inställning till läkemedelsbehandling.

Med kampanjen vill man i synnerhet nå den arbetsföra befolkningen, familjeförsörjare samt aktiva äldre personer vars läkemedelsanvändning i huvudsak sker hemma.  

Under vecka 12 då Läkemedelsdagen 2018 hålls syns och hörs kampanjen i medierna bland annat som radioreklam över 100 radiokanaler och som tidningsannonser i lokaltidningarna. På Yles TV1 syns kampanjens blänkare redan vecka 11. I sociala medier och på webben förs kampanjen som postningar, banners och videon samt som sökordsreklam.

Målet är att främja en rationell läkemedelsbehandling

I Finland används årligen cirka tre miljarder euro på läkemedel. Detta utgör cirka 15 procent av kostnaderna för hela hälso- och sjukvården.  Av läkemedelskostnaderna uppkommer cirka 70 % inom den öppna vården.

Informationskampanjen har beretts som en del av det redan avslutade genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling. Målet med projektet, som ingått i det nuvarande regeringsprogrammet, är att främja en rationell läkemedelsbehandling – förbättra kvaliteten i behandlingen, ansvarstagandet och parternas uppskattning av läkemedelsbehandling. Samtidigt strävar man efter att befolkningens välbefinnande ska öka, folkhälsan förbättras och kostnaderna för hälso- och sjukvården minska. Kampanjen har föregåtts av information till hälso- och sjukvårdspersonalen om de olika komponenterna i en rationell läkemedelsbehandling samt om den kommande kampanjen för allmänheten. Social- och hälsovårdsministeriet och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) ansvarar för kampanjen.

Den nationella läkemedelsdagen har hållits sedan 2012. Dagen är en gemensam årlig temadag för läkemedelsanvändare och anställda inom hälso- och sjukvården och den genomförs i form av lokala evenemang på olika håll i Finland.

Läs mer:

Ytterligare information, kampanjmaterial och evenemangskalender för Läkemedelsdagen:

www.sopivalaake.fi / http://www.laakehoidonpaiva.fi/web/sv/framsida

Läkemedelsanvändarens minneslista

Ingredienser av rationell läkemedelsbehandling för anställda inom hälso- och sjukvården

Man kan följa diskussionen om temat i sociala medier med hashtaggen #sopivalaake.

Ytterligare information:

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 51 63382, fornamn.efternamn@stm.fi

Ulla Närhi, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 51 63391, fornamn.efternamn@stm.fi

Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, Fimea, tfn 029 522 3513, fornamn.efternamn@fimea.fi 

 

Kommunikationen vid Fimea, Katja Lindgren-Äimänen, kommunikationschef, tfn 029 522 3118, viestinta@fimea.fi

Kommunikationen vid SHM, Krista Kukkanen, kommunikationsexpert, tfn 029 516 3350, viestinta@stm.fi