Innehållspublicerare

null Diskussionstillfälle 24.5 – aktuella kliniska läkemedelsprövningar och produktprövningar angående dessa

Diskussionstillfälle 24.5 – aktuella kliniska läkemedelsprövningar och produktprövningar angående dessa

10.5.2023

Tillsammans med Tukija ordnar Fimea ett virtuellt diskussionstillfälle för läkemedelsprövningarnas uppdragsgivare, akademiska forskare och forskningsenheter samt universitetens medicinska fakulteter den 24 maj 2023 kl. 10–12.

Anmäl dig till evenemanget

Evenemanget kräver förhandsanmälan.

Anmälan (blanketten är på finska)

Till dem som anmält sig skickas en Teams-deltagandelänk per e-post 23.5.2023.

Program

10.00–10.10 Välkommen, praktiska arrangemang

Kaisa Sunela, sektionschef, överläkare, Fimea

Outi Konttinen, generalsekreterare, Tukija

10.10–11.00 Undersökningar med medicintekniska produkter som kombineras med klinisk läkemedelsprövning 

Merja Hiltunen, överläkare, Fimea

Hanna-Maria Matinolli, koordinator, Fimea

11.00–11.30 Aktuella frågor om etisk bedömning av undersökningar

Marko Ahteensuu, överinspektör, Tukija

11.30–11.55 Hjälp för forskare med CTIS-praxis

Mari Pirttimäki, koordinator, Fimea

11.55-12.00 Slutord

Kaisa Sunela

Ytterligare information ges av

  • Kaisa Sunela, överläkare, tfn 029 522 3401
  • E-postadressen har formen fornamn.efternamn@fimea.fi.