Innehållspublicerare

null Diskussion om patienternas delaktighet i rationella läkemedelsforskningar 10.11.2021 – anmäl dig!

Diskussion om patienternas delaktighet i rationella läkemedelsforskningar 10.11.2021 – anmäl dig!

1.9.2021

Forskningsnätverket RATTI och nätverket för läkemedelsinformation ordnar onsdagen den 10 november kl. 12–15.30 ett gemensamt virtuellt diskussionstillfälle om betydelsen av patienternas delaktighet i rationella läkemedelsforskningar.

Keynote-anförandet "Patient and public involvement in research: What, why and how? hålls av Gary Hickey och Kati Turner från Storbritannien. Evenemanget ordnas helt virtuellt.

Syftet med evenemanget är att:

  • lyfta fram betydelsen av patienternas delaktighet i rationella läkemedelsforskningar och läkemedelssäkerhet
  • konkretisera vad patienternas delaktighet i forskningarna innebär
  • skapa förutsättningar för patienternas delaktighet i framtida rationella läkemedelsforskningar, läkemedelsinformation och läkemedelssäkerhet

I gruppdiskussionen hoppas vi att alla bland annat funderar på vilka förutsättningar som behövs i Finland för att patienterna ska kunna vara delaktiga i planeringen av undersökningarna.

Anmäl dig senast den 31 oktober 2021: https://registration.contio.fi/uef/Registration/Login?id=2653-T_2653-3146

Läs mer

Diskussionsmötets program 10.11.2021 (pdf, på finska)

Forskningsnätverket för rationell läkemedelsbehandling (RATTI) 

Nätverket för läkemedelsinformation

Ytterligare information ges av

  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, tfn 029 522 3513
  • E-postadresserna är i formatet fornamn.efternamn@fimea.fi