Innehållspublicerare

null Diskussion den 16 december 2019 för medicinska tjänstemän vid SHM och forskare inom rationell läkemedelsbehandling

Diskussion den 16 december 2019 för medicinska tjänstemän vid SHM och forskare inom rationell läkemedelsbehandling

10.10.2019

Forskningsnätverket för rationell läkemedelsbehandling RATTI och social- och hälsovårdsministeriet ordnar en gemensam diskussion där tjänstemän som sysslar med läkemedelsfrågor och forskare inom rationell läkemedelsbehandling får diskutera om läkemedelspolitiskt viktiga forskningsfrågor.

Syftet med evenemanget är att

  • informera ministeriet om pågående och planerade forskningsprojekt inom rationell läkemedelsbehandling
  • identifiera områden där forskningsdata krävs till stöd för det läkemedelspolitiska beslutsfattandet
  • synliggöra den kompetens som finns i forskningsgrupperna

Evenemanget ordnas den 16 december 2019 i Helsingfors (Sjötullsgatan 1, UKM, aud. Jukola) kl. 9–11.30. Evenemanget kan också ses som webbsändning (kräver inte anmälan)

Anmäl dig senast den 25 november 2019

Forskarna och forskningsgrupperna har möjlighet att berätta om sina projekt och kunskaper

Under evenemanget ges möjlighet till tre minuters hisstal och presentation av egna forskningsprojekt och egen kompetens. Också planerade projekt kan presenteras i ett hisstal. Hisstal önskas främst om ämnen som rör verkställandet av arbetsplanen för läkemedelsfrågor:

Styrning och finansiering av läkemedelsanvändning (exempelvis studier om försäljningstillstånd, HTA-verksamhet, systemet för läkemedelsersättning samt informationsstyrningen)

Utveckling av informationshanteringen och digitala verktyg (exempelvis studier om elektroniska recept, appar avsedda för läkemedelsanvändare, patientdatasystem och stöd för beslutsfattande)

Apoteksekonomi och apotekssystemet (exempelvis forskning om lönsamheten i apoteken, ändringar i apotekssystemen samt apotekens lagstadgade skyldigheter)

Arrangörerna väljer sammanlagt ut 12 hisstal till evenemanget, företrädesvis om ovan nämnda ämnen. De valda hisstalen meddelas forskarna under veckan som inleds den 2 december 2019. Samtidigt ges anvisningar för hur hisstalet ska utformas. Meddela ditt intresse för att hålla ett hisstal samtidigt som du anmäler dig.

Kommentera Policy Brief -underlaget senast den 31 oktober 2019

Ett Policy Brief -underlag har utarbetats för forskningsnätverket för rationell läkemedelsbehandling RATTI. Syftet med Policy Briefen är att stödja forskare inom rationell läkemedelsbehandling att kommunicera sina resultat till stöd för beslutsfattandet. Underlaget redigeras utgående från de kommentarer som fås från forskarna och publiceras vid diskussionstillfället den 16 december 2019. Också underlagets visuella form finslipas innan publiceringen.

Kommentera Policy Brief-underlaget per e-post (katri.hameen-anttila@fimea.fi).

Anvisningar för användning av Policy Brief-underlaget

Du kan radera de avsnitt du inte behöver och redigera rubrikerna på det sätt som bäst beskriver din forskning.

Ange några centrala källor i slutet av underlaget. Använd inte källhänvisningar i texten.

Användning av bilder och tabeller rekommenderas. Antalet är ändå maximalt två bilder eller tabeller sammanlagt. Utöver dessa kan du lägga till logorna för de parter som medverkar i forskningsprojektet.

Policy Brief-dokumentet får vara högst två sidor långt.

 

Läs mer

Program för diskussionen 16.12.2019 (pdf)

Färdplanen för läkemedelsfrågor: Olika synvinklar på behov av förändring för medicinering och läkemedelsförsörjningen. Promemoria. SHM 2019:5

Policy Brief -mall (pdf)

Ytterligare information ges av

  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, tfn 029 522 3513
  • E-postadresser är i formen förnamn.efternamn@fimea.fi