Innehållspublicerare

null Det tredje supplementet till Europafarmakopéns tionde upplaga träder i kraft 1.1.2021

Det tredje supplementet till Europafarmakopéns tionde upplaga träder i kraft 1.1.2021

2.12.2020

Det tredje supplementet (Supplement 10.3) till Europafarmakopéns tionde upplaga träder i kraft 1.1.2021.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets (Fimea) beslut om i kraft sättandet kan läsas i sin helhet på vår webbplats www.fimea.fi. Beslutet offentliggörs endast i elektronisk form.

Läs mer

Beslut - Supplement 10.3 (pdf)

Europafarmakopén och det nationella farmakopématerialet

Mer information

Piia Salo, sektionschef, tfn 029 522 3433

Redaktion

Soili Jägerhorn, assistent, tfn 029 522 3339

E-postadressen har formen fornamn.efternamn@fimea.fi