Innehållspublicerare

null Det tredje supplementet till Europafarmakopéns tionde upplaga träder i kraft

Det tredje supplementet till Europafarmakopéns tionde upplaga träder i kraft

4.1.2021

Det tredje supplementet till Europafarmakopéns tionde upplaga (Supplement 10.3) träder i kraft den 1 januari 2021.

Supplementet 10.3 innehåller:

 • 11 nya monografier:
  • Ämnen som ännu omfattas av patentskydd eller har endast en tillverkare: Deferasirox (2933), Dronedarone tablets (3038) och Rivaroxaban (2932)
  • Amprolium hydrochloride for veterinary use (3010), Latanoprost (2230), DL-Lysine acetylsalicylate (2812) och Trifluridine (2910)
  • Medicinalväxter och läkemedelsberedningar av medicinalväxter: Cyathula root (2998) och Ganoderma (3001)
  • Radioaktiva läkemedelsberedningar och råmaterial: Betiatide for radiopharmaceutical preparations (2551) och Gallium (68Ga) chloride (accelerator-produced) solution for radiolabelling (3109)
 • 3 nya allmänna texter: 2.6.32. Test for bacterial endotoxins using recombinant factor C, 5.1.12. Depyrogenation of items used in the production of parenteral preparations och 5.17.2. Recommendations on testing of particulate contamination: visible particles
 • 180 uppdaterade eller korrigerade monografier/allmänna stycken/texter. 

Med supplementet 10.3 avlägsnas de följande från Europafarmakopén:

 • 3 monografier: Carisoprodol (1689), Meprobamate (0407) och Nalidixic acid (0701)

Innehållsförteckningen till supplementet 10.3 och kommentarer till de uppdaterade och korrigerade texterna finns i tjänsten Pharmeuropa Online.

Innehållsförteckningen

Ändrade och korrigerade texter (kommentarer)

Pharmeuropa Online

Knowledge database

Nationellt farmakopématerial

Förteckningen över gällande monografier i det nationella farmakopématerialet har uppdaterats med de tillägg och ändringar som det tredje supplementet till Europafarmakopéns tionde upplagan förutsätter. Nya monografinamn (inkl. språkversioner) som lagts till i förteckningen 1.1.2021 eller som korrigerats/ändrats kan även ses i det medföljande pdf-dokumentet.

Europafarmakopén

Nationellt farmakopématerial

Namn på aktiva substanser och standardtermer

Förteckning över gällande monografier – 1.1.2021 gjorda ändringar/tillägg (pdf)

Läs mera:

EDQM News: Outcome of the 165th Session of the European Pharmacopoeia Commission

INN-listan har uppdaterats 8.12.2020

Förteckning över allmänna namn (INN) på läkemedelssubstanser som rekommenderas av WHO har uppdaterats på Fimea’s webbsidor 8.12.2020. Denna förteckning innehåller de allmänna namn på läkemedelssubstanser på engelska, på latin och på finska. Nya namn (inkl. språkversioner) eller som korrigerats/ändrats kan även ses i det medföljande pdf-dokumentet.

Förteckning över INN-namn – 8.12.2020 gjorda ändringar/tillägg (pdf)

Beställningarna av Europafarmakopén:

EDQM Publications

Ytterligare information ges av

 • Piia Salo, avdelningschef, tfn 029 522 3433
 • Marjo-Riitta Helle, sektionschef, tfn 029 522 3320
 • E-postadresserna följer formen fornamn.efternamn@fimea.fi.