Innehållspublicerare

null Det sjätte supplementet till Europafarmakopéns tionde upplaga träder i kraft 1.1.2022

Det sjätte supplementet till Europafarmakopéns tionde upplaga träder i kraft 1.1.2022

7.12.2021

Det sjätte supplementet (Supplement 10.6) till Europafarmakopéns tionde upplaga träder i kraft 1.1.2022.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets (Fimea) beslut om i kraft sättandet kan läsas i sin helhet på vår webbplats www.fimea.fi. Beslutet offentliggörs endast i elektronisk form.

Läs mer:

Beslut från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Europafarmakopén (pdf)

Europafarmakopén och det nationella farmakopématerialet

Ytterligare information ges av

  • Anu Pusa, forskningskoordinator, tfn 029 522 3432
  • Redaktion: Soili Jägerhorn, assistent, tfn 029 522 3339
  • E-postadressen har formen fornamn.efternamn@fimea.fi