Innehållspublicerare

null Det sjätte supplementet till Europafarmakopéns tionde upplaga träder i kraft

Det sjätte supplementet till Europafarmakopéns tionde upplaga träder i kraft

3.1.2022

Det sjätte supplementet till Europafarmakopéns tionde upplaga (Supplement 10.6) träder i kraft den 1 januari 2022.

Supplementet 10.6 innehåller:

 • 9 nya monografier:
  • Ämnen som ännu omfattas av patentskydd eller har endast en tillverkare: Fluticasone furoate (2768)
  • Methylaminolevulinate hydrochloride (3073), Phenoxybenzamine hydrochloride (2983) och Trazodone hydrochloride (2857)
  • Medicinalväxter och läkemedelsberedningar av medicinalväxter: Scrophularia root (2973) och Thunberg fritillary bulb (2588)
  • Vacciner för veterinär användning: Vibriosis vaccine (inactivated) for sea bass (3090)
  • Homeopatiska beredningar: Sanguinaria for homoeopathic preparations (2687) och Toxicodendron quercifolium for homoeopathic preparations (2519)
 • 4 nya allmänna texter: 2.1.7. Balances for analytical purposes, 2.5.42. N-Nitrosamines in active substances, 2.8.26. Contaminant pyrrolizidine alkaloids och 2.9.53. Particulate contamination: sub-visible particles in non-injectable liquid preparations
 • 124 uppdaterade eller korrigerade monografier/allmänna stycken/texter.

Härutöver namnet för 2 monografier och ett allmänt stycke har förändrats.

Med supplementet 10.6 avlägsnas de följande från Europafarmakopén:

 • 1 monografi: Barbital (0170)

Innehållsförteckningen till supplementet 10.6 och kommentarer till de uppdaterade och korrigerade texterna finns i tjänsten Pharmeuropa Online.

Innehållsförteckningen
Ändrade och korrigerade texter (kommentarer)
Pharmeuropa Online
Knowledge database

Nationellt farmakopématerial

Förteckningen över gällande monografier och över monografier för läkemedelsformer i det nationella farmakopématerialet har uppdaterats med de tillägg och ändringar som det sjätte supplementet till Europafarmakopéns tionde upplagan förutsätter. Nya monografinamn (inkl. språkversioner) som lagts till i förteckningen över gällande monografier 1.1.2022 eller som korrigerats/ändrats kan även ses i det medföljande pdf-dokumentet.

Europafarmakopén
Nationellt farmakopématerial
Namn på aktiva substanser och standardtermer
Förteckning över gällande monografier – 1.1.2022 gjorda ändringar/tillägg (pdf)

Läs mera:

EDQM News: Outcome of the 168th Session of the European Pharmacopoeia Commission

INN-listan har uppdaterats 1.1.2022

Förteckning över allmänna namn (INN) på läkemedelssubstanser som rekommenderas av WHO har uppdaterats på Fimea’s webbsidor 1.1.2022. Denna förteckning innehåller de allmänna namn på läkemedelssubstanser på engelska, på latin och på finska. Nya namn (inkl. språkversioner) kan även ses i det medföljande pdf-dokumentet.

Förteckning över INN-namn – 1.1.2022 gjorda tillägg (pdf)

Monografier och INN-namn som innehåller termen natrium

Utöver de ändringar som nämnts ovan har finska namn av ämnen som innehåller termen natrium och i vilka skrivordningen tidigare har avvikit sig från engelska, förändrats både i förteckningen över gällande monografier och i förteckningen över allmänna namn på läkemedelssubstanser (INN). Till exempel har kondroitiininatriumsulfaatti ändrats till kondroitiinisulfaattinatrium (på engelska chondroitin sulfate sodium). Dessa ändringar kan också ses i de medföljande pdf-dokumenten.

Beställningarna av Europafarmakopén:

EDQM Publications

Ytterligare information ges av

 • Anniina Ritvanen, forskningskoordinator, tfn 029 522 3450
 • Marjo-Riitta Helle, sektionschef, tfn 029 522 3320
 • E-postadresserna följer formen fornamn.efternamn@fimea.fi.