Innehållspublicerare

null Det nordiska samarbetet för utvärdering av läkemedelsbehandlingar intensifieras ytterligare

Det nordiska samarbetet för utvärdering av läkemedelsbehandlingar intensifieras ytterligare

30.6.2020

Det nordiska utvärderingssamarbetet FINOSE är ett projekt som inletts av myndigheterna som ansvarar för utvärdering av läkemedelsbehandlingar i Finland, Sverige och Norge. Målet med projektet är att öka och utveckla samarbetet i HTA-utvärderingarna.

Syftet är att göra ett nytt läkemedel snabbare tillgängligt för patienterna genom att intensifiera det nordiska samarbetet för utvärdering av läkemedelsbehandlingar. Ämbetsverkens överdirektörer undertecknade i juni 2020 ett nytt samförståndsprotokoll, som innebär att samarbetet fortsätter under de följande tre åren. 

Under de tre senaste åren har man inom FINOSE-samarbetet:

  • byggt en process för gemensamma utvärderingar
  • gjort tre gemensamma utvärderingar
  • hållit flera workshops om utvärderingsmetoderna
  • deltagit i rådgivning om insamling av ytterligare bevis för EUnetHTA:s läkemedel på marknaden

Den senaste gemensamma HTA-utvärderingen i Finland, Norge och Sverige gällde Zynteglo-behandling av patienter med transfusionsberoende betatalassemi. Det är fråga om genterapi för behandling av en sällsynt genetisk blodsjukdom.

Den gemensamma utvärderingen ledde till en gemensam nordisk prisförhandling, i vilken förutom Finland, Sverige och Norge även Danmark och Island deltar. Parterna i FINOSE-samarbetet (Fimea, TLV (Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket i Sverige) och NoMA (Norwegian Medicines Agency i Norge) är dock inte parter i förhandlingarna, utan de sköts av upphandlingsaktörerna.

Enligt Fimea är det fortsatta samarbetet mycket välkommet.

Läs mer

Samförståndsprotokoll

Fimeas, NoMas och TLV:s gemensamma meddelande

FINOSE-processbeskrivning

Ytterligare information ges av

  • Tuomas Oravilahti, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3521
  • Vesa Kiviniemi, utvärderingschef, tfn 029 522 3516
  • Pertti Happonen, direktör, tfn 029 522 3510
  • E-postadresserna enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi.