Innehållspublicerare

null Det nationella nätverket för läkemedelsinformation samlades för första gången under den första strategiperioden

Det nationella nätverket för läkemedelsinformation samlades för första gången under den första strategiperioden

30.11.2021

Det nationella nätverket för läkemedelsinformation samlades torsdagen den 28 oktober 2021 på distans till sitt första gemensamma möte under strategiperioden 2021–2026. Sammanlagt 63 av nätverkets medlemmar deltog i mötet.

Syftet med mötet var att bekanta sig med nätverkets medlemmar, dela med sig av erfarenheter och synvinklar av långvarigt medlemskap och en nyligen tillträdd medlem samt tillsammans diskutera den aktuella uppföljningen av läkemedelsdatabasen.

Mötesdeltagarna fick också en historisk genomgång av utvecklingen av läkemedelsinformationen med utgångspunkt i publikationen "Terveydenhuollon lääkeinformaatio" (Medicinalstyrelsens arbetsgrupps betänkande nr 13, Helsingfors 1981) som publicerades för 40 år sedan. Deltagarna upplevde den historiska överblicken som en ögonöppnare och hoppingivande i det hänseendet att samarbete med gemensamma mål även bringar resultat.

Medlemmarna i nätverket har förbundit sig att dela med sig av sitt kunnande, sina erfarenheter och sina synpunkter till nätverket, för att bidra till främjandet av de gemensamma målsättningarna. Medlemmarna i nätverket upplever att de får stöd av nätverksarbetet i sitt eget arbete, aktuell information om läkemedelsbranschen samt nya kontakter som även gynnar andra uppdrag.

På nätverkets gemensamma möte påminde man om det material som färdigställdes inom nätverket för läkemedelsinformation under strategiperioden 2012–2020, vilket publicerats på webbplatsen för allmänheten.

Närmare information om nätverket för läkemedelsinformation:

Det nationella nätverket för läkemedelsinformation inledde sin verksamhet år 2012. I nätverket för läkemedelsinformation verkar 65 olika organisationer och ca 140 medlemmar.

Nätverket för läkemedelsinformation på Fimeas webbplats

Nätverket för läkemedelsinformation på Innokyläs webbplats (på finska)

Ytterligare information ges av

  • Päivi Kiviranta, utvecklingskoordinator, tfn 029 522 3522
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi