Innehållspublicerare

null Det går inte att skaffa läkemedel från Storbritannien per post från och med 1 januari 2021

Det går inte att skaffa läkemedel från Storbritannien per post från och med 1 januari 2021

31.12.2020

De begränsningar som gäller personlig införsel av läkemedel ändras i fråga om Storbritannien den 1 januari 2021. När övergångsperioden i samband med utträdet ur EU löper ut vid årsskiftet omfattas Storbritannien av de importrestriktioner som gäller länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Däremot tillämpas fortfarande samma begränsningar på Nordirland som på de länder som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Från och med 1 januari 2021 får man inte längre ta emot läkemedel från Storbritannien per post. Ifall transporten av en försändelse från Storbritannien har inletts senast 31 december 2020 är det ännu möjligt att ta emot försändelsen när den anländer till Finland 2021. Om transporten av en försändelse som beställts 2020 inleds först efter årsskiftet 2021 är det inte tillåtet att ta emot den.

Från länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får du beställa och ta emot läkemedel för personligt bruk under vissa förutsättningar. Ta reda på begränsningarna innan du beställer läkemedel och försäkra dig om att du beställer endast från ett lagligt nätapotek.

Den tillåtna mängd läkemedel som man får föra med sig från Storbritannien minskar också.  Från och med början av 2021 får man från Storbritannien bara föra med sig läkemedel som motsvarar en tre månaders dos. För läkemedel som klassificeras som narkotika gäller separata begränsningar.

Läs mer om begränsningarna av läkemedelsinförsel.

 

Ytterligare information ges av

  • Sami Paaskoski, överprovisor, tfn 029 522 3237
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi