Innehållspublicerare

null Det första supplementet till Europafarmakopéns tionde upplaga träder i kraft 1.4.2020

Det första supplementet till Europafarmakopéns tionde upplaga träder i kraft 1.4.2020

5.3.2020

Det första supplementet (Supplement 10.1) till Europafarmakopéns tionde upplaga träder i kraft 1.4.2020.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets (Fimea) beslut om i kraft sättandet kan läsas i sin helhet på vår webbplats www.fimea.fi. Beslutet offentliggörs endast i elektronisk form.

Läs mer:

Beslut (pdf)

Europafarmakopén och det nationella farmakopématerialet

Ytterligare information ges av

  • Piia Salo, avdelningschef, tfn 029 522 3433
  • Soili Jägerhorn, assistent, redaktion, tfn 029 522 3339
  • E-postadressen har formen fornamn.efternamn@fimea.fi