Innehållspresentatör

null Det första supplementet till Europafarmakopéns tionde upplaga träder i kraft

Det första supplementet till Europafarmakopéns tionde upplaga träder i kraft

1.4.2020

Det första supplementet till Europafarmakopéns tionde upplaga (Supplement 10.1) träder i kraft den 1 april 2020.

Supplementet 10.1 innehåller:

 • 7 nya monografier:
  • Rosuvastatin tablets
  • Almotriptan malate, Donepezil hydrochloride och Donepezil hydrochloride monohydrate
  • Monografier för medicinalväxter och för läkemedelsberedningar av medicinalväxter: Raspberry leaf och Rehmannia root
  • Monografin för homeopatisk beredning: Adonis vernalis for homoeopathic preparations
 • 44 uppdaterade monografier/allmänna stycken/texter.

Med supplementet 10.1 avlägsnas de följande från Europafarmakopén:

 • 2 monografier: Senna pods, Tinnevelly och Insulin, bovine

Innehållsförteckningen till supplementet 10. och kommentarer till de uppdaterade och korrigerade texterna finns i tjänsten Pharmeuropa Online.

Innehållsförteckningen

Ändrade och korrigerade texter (kommentarer)

Pharmeuropa Online
Knowledge database

Nationellt farmakopématerial

Förteckningen över gällande monografier i det nationella farmakopématerialet har uppdaterats med de tillägg och ändringar som det första supplementet till Europafarmakopéns tionde upplagan förutsätter. Nya monografinamn (inkl. språkversioner) som lagts till i förteckningen 1.4.2020 eller som korrigerats/ändrats kan även ses i det medföljande pdf-dokumentet.

Europafarmakopén
Nationellt farmakopématerial

Namn på aktiva substanser och standardtermer

Förteckning över gällande monografier – 1.4.2020 gjorda ändringar/tillägg (pdf)

 

Läs mera

EDQM News: Outcome of the 163rd Session of the European Pharmacopoeia Commission

Beställningarna av Europafarmakopén:

EDQM Publications

Ytterligare information ges av

 • Piia Salo, avdelningschef, tfn 029 522 3433
 • Marjo-Riitta Helle, sektionschef, tfn 029 522 3320
 • E-postadresserna följer formen fornamn.efternamn@fimea.fi