Innehållspublicerare

null Det första supplementet till Europafarmakopéns nionde upplaga träder i kraft

Det första supplementet till Europafarmakopéns nionde upplaga träder i kraft

31.3.2017

Det första supplementet till Europafarmakopéns nionde upplaga (Supplement 9.1) och dess versioner på internet och USB-sticka träder i kraft den 1 april 2017.

Supplementet 9.1 innehåller:

  • 1 ny allmän text: Host-cell protein assays (2.6.34)
  • 5 nya monografier: ett av dessa, gadodiamidhydrat (2225), har beretts i expertgrupper P4 (ämnen som antingen har en tillverkare och/eller ännu omfattas av patentskydd)
  • 38 uppdaterade monografier
  • 6 uppdaterade allmänna stycken/texter

Från Europafarmakopén avlägsnas en allmän text: 2.2.60 Melting Point – instrumental method.

Innehållsförteckningen till supplementet 9.1 och kommentarer till de uppdaterade och korrigerade texterna finns som PDF-filer i tjänsten Pharmeuropa Online (se länkarna nedan: Läs mer -> supplement 9.1).

Nationellt farmakopématerial

Förteckningen över gällande monografier i det nationella farmakopématerialet har uppdaterats med de tillägg och ändringar som Europafarmakopéns supplement 9.1 förutsätter. Nya monografinamn (inkl. språkversioner) som lagts till i förteckningen 1.4.2017 eller som korrigerats/ändrats kan även ses i en separat PDF-fil (se läs mer -> nationellt material).

Förteckningarna/tabellerna i det nationella farmakopématerialet uppdateras vid behov. Datum för ikraftträdande anges på första sidan av respektive tabell/förteckning.

Man har avstått från underhållet av standardtermlistan i det nationella farmakopématerialet (läs mer: se länk nedan). Från och med den 1 januari 2016 finns alla godkända standardtermer inklusive definitioner och översättningar i databasen online Standard Terms som administreras av EDQM och som är öppen och gratis för alla användare efter att de registrerat sig.

Läs mera:

Supplement 9.1:

Innehållsförteckningen 

Ändrade och korrigerade texter (kommentarer)

Pharmeuropa Online 
Knowledge database 

Det nationella farmakopématerialet:

Europafarmakopén 
Nationellt farmakopématerial 

Förteckning över gällande monografier – 1.4.2017 gjorda ändringar/tillägg
(pdf-liite)

Listan över standardtermer avlägsnas från det nationella farmakopématerialet på Fimeas webbplatsen fr.o.m. den 1 januari 2016

Beställningarna av Europafarmakopén, dess tillägg samt Internet- och USB-sticka-version:

EDQM Publications 

Ytterligare information ges av

  • Piia Salo, specialforskare, tfn 029 522 3433
  • Marjo-Riitta Helle, sektionschef, tfn 029 522 3320
  • E-postadresserna följer formen fornamn.efternamn@fimea.fi.