Innehållspublicerare

null Det fjärde supplementet till Europafarmakopéns tionde upplaga träder i kraft 1.4.2021

Det fjärde supplementet till Europafarmakopéns tionde upplaga träder i kraft 1.4.2021

2.3.2021

Det fjärde supplementet (Supplement 10.4) till Europafarmakopéns tionde upplaga träder i kraft 1.4.2021.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets (Fimea) beslut om i kraft sättandet kan läsas i sin helhet på vår webbplats www.fimea.fi. Beslutet offentliggörs endast i elektronisk form.

Läs mer:

Beslut (pdf)

Europafarmakopén och det nationella farmakopématerialet

Mer information:

Piia Salo, sektionschef, tfn 029 522 3433

Redaktion:
Soili Jägerhorn, assistent, tfn 029 522 3339

E-postadressen har formen fornamn.efternamn@fimea.fi