Innehållspublicerare

null Det åttonde supplementet till Europafarmakopéns tionde upplaga träder i kraft 1.7.2022

Det åttonde supplementet till Europafarmakopéns tionde upplaga träder i kraft 1.7.2022

3.6.2022

Det åttonde supplementet (Supplement 10.8) till Europafarmakopéns tionde upplaga träder i kraft 1.7.2022.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets (Fimea) beslut om i kraft sättandet kan läsas i sin helhet på vår webbplats www.fimea.fi. Beslutet offentliggörs endast i elektronisk form.

Läs mer:

Beslut (pdf)

Europafarmakopén och det nationella farmakopématerialet

Ytterligare information ges av

  • Piia Salo, sektionsschef, tfn 029 522 3433
  • Soili Jägerhorn, Assistent, tfn 029 522 3339 (redaktion)
  • E-postadressen har formen fornamn.efternamn@fimea.fi