Innehållspublicerare

null Det är ett fel i beslutet eller jag har ansökt om tillstånd för en alltför liten mängd, vad ska jag göra?

Det är ett fel i beslutet eller jag har ansökt om tillstånd för en alltför liten mängd, vad ska jag göra?

Beslutet ska återsändas för rättelse till överlåtaren till förbrukning (apoteket eller läkemedelsgrossisten via vem ansökan om tillstånd lämnades) som vidarebefordrar det till Fimea. Om du vill korrigera mängden som ansökan gäller ska du bifoga en fritt formulerad motivering.

 

25.10.2021