Innehållspublicerare

null Den tredje utvärderingen av försäljningstillstånd för coronavaccin inleddes

Den tredje utvärderingen av försäljningstillstånd för coronavaccin inleddes

17.11.2020

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs kommitté för humanläkemedel har inlett en påskyndad utvärdering av mRNA-1273-coronavirusvaccinet som utvecklats av Moderna Biotech Spain, S.L. Detta är det tredje vaccinet mot coronaviruset, för vilket EMA har inlett en utvärdering av försäljningstillstånd.

EMA bedömer preparatets kvalitet, säkerhet och effektivitet enligt samma kriterier som i den normala försäljningstillståndsprocessen. Utvärderingens tidtabell beror på resultaten av effekt- och säkerhetsstudierna och på hur snabbt forskningsresultaten kan utvärderas av myndigheterna.

Fimea deltar aktivt i det europeiska nätverket för läkemedelstillsyn och följer utvärderingen av preparatet noggrant.

Läs mera:

EMA:s meddelande 16.11.2020

Ytterligare information ges av

  • Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 029 522 3320
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi