Innehållspresentatör

null Den tillfälliga störningen i tillgången på kaliumkloridpreparat fortsätter till början av oktober

Den tillfälliga störningen i tillgången på kaliumkloridpreparat fortsätter till början av oktober

20.9.2018

Kaliumklorid (Kaleorid) som tas via munnen används för att höja eller förebygga för låg kaliumhalt i blodet till exempel vid vätskedrivande behandling.

Representanten för innehavaren av försäljningstillståndet har meddelat att preparatet kommer att finnas tillgängligt i den mest använda styrkan 1 gram vecka 40 i början av oktober. Parallellimporterat Kaleorid finns tillgängligt i viss men mycket begränsad mängd även före vecka 40.

Eftersom den tillfälliga störningen i tillgången på preparatet har fortgått ett antal veckor kan lagret ha tagit slut lokalt hos en del apotek. Av denna anledning rekommenderar Fimea dem som använder läkemedelspreparat att före påfyllningen i början av oktober skaffa preparatet på apoteket först när det håller på att ta slut. Därmed används de begränsade apotekslagren endast för det mest brådskande behovet.

Ytterligare information ges av

  • Johanna Linnolahti, överprovisor, tfn 029 522 3231
  • Vesa Mustalammi, överläkare, tfn 029 522 3396 (kliniska frågor)
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi