Innehållspublicerare

null Den nya prislistan för företagsekonomiskt prissatta prestationer träder i kraft 1.5.2022

Den nya prislistan för företagsekonomiskt prissatta prestationer träder i kraft 1.5.2022

18.5.2022

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea kan för sina intressentgrupper producera sakkunnigtjänster som prissätts på företagsekonomiska grunder. Priserna per enhet för dessa tjänster hittas i gällande prislista. Fimeas prislista över företagsekonomiskt prissatta prestationer har uppdaterats och träder i kraft den 1 maj 2022.

Prislistan har förtydligats i fråga om betalningar i anslutning till begäran om information. Dessutom har priserna på laboratoriebeställningar höjts något på grund av den allmänna kostnadsökningen. Senast har priserna på beställningsarbeten granskats år 2019.

Läs mer:

Prislista för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas företagsekonomiskt prissatta prestationer (pdf)

Ytterligare information ges av

  • Esko Kiiski, ekonomichef, tfn 029 522 3630
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi.