Innehållspublicerare

null Den nya förordningen om veterinärmedicinska läkemedel – diskussionstillfälle för aktörer inom läkemedelsområdet den 9 juni 2021

Den nya förordningen om veterinärmedicinska läkemedel – diskussionstillfälle för aktörer inom läkemedelsområdet den 9 juni 2021

1.6.2021

Social- och hälsovårdsministeriet och Fimea ordnar ett gemensamt virtuellt diskussionstillfälle som riktar sig till aktörer inom läkemedelsområdet den 9 juni 2021 kl. 13–15. Tillfället hålls på finska.

Syftet är att diskutera om de förändringar och reformer som den nya EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel (2019/6) som träder i kraft i början av 2022 för med sig också till den nationella lagstiftningen och att få in aktörernas synpunkter och åsikter på kvarstående frågor.

Det nationella genomförandet av den nya lagstiftningen har beretts och håller på att beredas inom tjänsten. Regeringens proposition och de ändringar som kommer att göras i Fimeas föreskrifter utgående från propositionen kommer på remiss i höst.

Förhandsanmälan till evenemanget

Deltagarna ombes anmäla sig till evenemanget senast den 7 juni 2021.  En länk till Teams-mötet skickas till deltagarna efter anmälan.

Anmälan (på finska)

Inspelningen av evenemanget publiceras inte, men de frågor som lyfts fram i diskussionen utnyttjas i beredningen av genomförandet och vid informationen om ändringar.

Program:    

kl. 13.00          
Öppning av evenemanget, Ulla Närhi, konsultativ tjänsteman, SHM

Regeringens proposition om ändringen av läkemedelslagen, översikt av läget,
Mari Laurén-Häussler, regeringssekreterare, SHM

ung. kl. 13.10  
Nationellt genomförande av förordningen om veterinärmedicinska läkemedel, översikt av läget, Fimea

Generellt om förordningen om veterinärmedicinska läkemedel och dess genomförande, Irmeli Happonen, sektionschef
Försäljningstillstånd och ansökningar om ändringar, Paula Kajaste, koordinator för försäljningstillstånd
Tillverkning, import, parti- och detaljdistribution och inspektioner av veterinärmedicinska läkemedel, Anne Junttonen, sektionschef

ung. kl. 14.15 Diskussion

kl. 15.00           
Avslutning av evenemanget, Ulla Närhi/Mari Laurén-Häussler, SHM
 

Ytterligare information:

Irmeli Happonen, sektionschef, Fimea,
tfn 029 522 3330, fornamn.efternamn@fimea.fi

Ulla Närhi, konsultativ tjänsteman, SHM,
tfn 029 516 3619, fornamn.efternamn@stm.fi