Innehållspublicerare

null Den nya avgiftsförordningen i kraft 1 maj 2019

Den nya avgiftsförordningen i kraft 1 maj 2019

3.5.2019

Social- och hälsovårdsministeriet har utfärdat en förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer. Den nya avgiftsförordningen gäller från 1 maj 2019 till 31 mars 2020.

Priset på de nuvarande prestationerna ändras inte i den nya förordningen. Det finns nya prestationer i förordningen som hänför sig till den behandling av tillstånd och anmälningar samt den inspektion som aktörerna inom läkemedelsbranschen ska utföra i samband med övervakningen. Överföringen av den verksamhet som gäller hälsotekniska och medicinska apparater från Valvira till Fimea beaktas i Fimeas avgiftsförordning i samband med beredningen av överföringen.

Avgiftsförordningen

Ytterligare information ges av

  • Esko Kiiski, ekonomidirektör, tfn 02952 23630
  • Eetu Salminen, controller, tfn 295223670
  • E-post enligt formen fornamn.efternamn@fimea.fi