Innehållspublicerare

null Den nationella läkemedelsinformationsstrategin 2021–2026 under kommentarsomgång 21.9–18.10.2020

Den nationella läkemedelsinformationsstrategin 2021–2026 under kommentarsomgång 21.9–18.10.2020

23.9.2020

Läkemedelsanvändaren i centrum för läkemedelsinformationen ‒ Den nationella läkemedelsinformationsstrategin 2021–2026 har framskridit till ett skede där vi ber våra intressentgrupper kommentera strategin under en offentlig kommentarsomgång. Kommentarerna lämnas anonymt via Webropol-blanketten under tiden 21.9–19.10.2020.

Läkemedelsinformationsstrategin för perioden 2021–2026 har bearbetats i samarbete med det nationella läkemedelsinformationsnätverket

Innehållet i och målen för läkemedelsinformationsstrategin samt de åtgärder som nätverket har planerat för perioden 2021–2026 har diskuterats med mindre sammansättningar i nätverkets olika arbetsgruppers möten och vid nätverkets årliga gemensamma möten.

De strategiska målen för 2021–2026 är:

  • Aktuell läkemedelsinformation utgör grunden för rationell läkemedelsbehandling
  • Läkemedelsanvändarens delaktighet säkerställer att läkemedelsbehandlingen lyckas
  • Tillförlitlig läkemedelsinformation är användarorienterad och riktad på rätt sätt

En yrkesutbildad person inom social- och hälsovården har den kompetens i läkemedelsbehandling som arbetsuppgiften förutsätter.

Genom de åtgärder som samlats under målen främjar läkemedelsinformationsnätverket uppnåendet av målen under den sexåriga strategiperioden. Åtgärderna har riktats till att främja användningen av tillförlitlig läkemedelsinformation både till läkemedelsanvändare och yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. En del av åtgärderna är ett kontinuum för åtgärder som genomförts under föregående strategiperiod. De åtgärder som nu ingår i strategin utesluter inte nya åtgärder som kan identifieras under strategiperioden.

Inbjudan till diskussionsmöte om läkemedelsinformationsstrategin 2021–2026 5.11.2020 kl. 9.00–11.00

Fimea ordnar ett öppet diskussionstillfälle vars mål är att

  • informera och diskutera under den offentliga kommentarsomgången om kommentarerna i utkastet till läkemedelsinformationsstrategin och
  • presentera strukturen för läkemedelsinformationsnätverket och sammanställa nätverket för perioden 2021–2016.

Läkemedelsinformationsstrategin 2021–2026 färdigställs utifrån kommentarerna och diskussionen. Diskussionsmötet erbjuder en sista möjlighet att påverka läkemedelsinformationsstrategin 2021–2026 och därigenom läkemedelsinformationsnätverkets verksamhet under den nya strategiperioden.

Anmäl dig till diskussionsmötet senast 19.10.2020. Diskussionsmötet ordnas på distans på grund av coronapandemin. De som anmält sig till evenemanget får ett program och en länk två veckor före evenemanget.

Strategi på finska (pdf)

Webropol-blanketten för att planera kommentarer (word-format, på finska): läggs till här

Webropol-länk för att föra in kommentarer till Webropol (Endast kommentarer i Webropol beaktas)

Anmälan till det offentliga diskussionstillfället 5.11.2020 kl. 9.00–11.00 senast 19.10.2020. Länk till Webropol 

Läkemedelsinformationsnätverkets verksamhet (länk till Fimeas webbplats)

 

Ytterligare information ges av

  • Päivi Kiviranta, utvecklingskoordinator, tfn 029 522 3522
  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, tfn 029 522 3513
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi