Innehållspublicerare

null Den fjärde utvärderingen av försäljningstillstånd för coronavaccin inleddes

Den fjärde utvärderingen av försäljningstillstånd för coronavaccin inleddes

1.12.2020

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs kommitté för humanläkemedel har inlett en påskyndad utvärdering av Ad26.COV2.S -coronavirusvaccinet som utvecklats av Janssen Vaccines & Prevention B.V. Detta är det fjärde vaccinet mot coronaviruset, för vilket EMA har inlett en utvärdering av försäljningstillstånd.

EMA bedömer preparatets kvalitet, säkerhet och effektivitet enligt samma kriterier som i den normala försäljningstillståndsprocessen. Utvärderingens tidtabell beror på resultaten av effekt- och säkerhetsstudierna och på hur snabbt forskningsresultaten kan utvärderas av myndigheterna.

Fimea deltar aktivt i det europeiska nätverket för läkemedelstillsyn och följer utvärderingen av preparatet noggrant.

Läs mera:

EMA:s meddelande 1.12.2020

Ytterligare information ges av

  • Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 029 522 3320
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi