Innehållspublicerare

null Delfi-undersökningen som producerar innehållet i den nationella klassificeringen av riskläkemedel har inletts

Delfi-undersökningen som producerar innehållet i den nationella klassificeringen av riskläkemedel har inletts

23.9.2022

Delfi-undersökningen som producerar informationsinnehållet i den nationella klassificeringen av riskläkemedel har inletts i slutet av augusti. Projektarbetsgruppen valde ut potentiella riskläkemedel som skulle inkluderas i enkäten med hjälp av litteratur och internationella klassificeringar av läkemedel med hög risk.  Under den första, redan avslutade frågeomgången tog 51 experter ställning till de läkemedel som ingick i enkäten. Experterna hade också möjlighet att föreslå nya läkemedel för bedömning i enkäten.

Under den andra Delfi-rundan som inleds i början av oktober bedöms på nytt lämpligheten av de läkemedel som inte uppnådde en klar enighet för eller emot inkludering i den nationella klassificeringen av riskläkemedel. Dessutom bedömer man under den andra frågeomgången riskerna med läkemedel som ska tas med. Riskerna hänför sig antingen till läkemedelssubstansen eller till läkemedelsbehandlingsprocessen. Under den tredje frågeomgången bedömer och kommenterar vi beskrivningarna av riskhanteringen för läkemedel på en fördjupad nivå. 

Informationsinnehållet i klassificeringen av riskläkemedel sammanställs före utgången av 2022. Den färdiga klassificeringen publiceras på Fimeas webbplats i början av 2023.

Mer information om det nationella riskläkemedelsprojektet finns nu också på Fimeas webbplats. På webbplatsen finns information om projektet, definitioner och nyheter i anslutning till projektet samt kontaktpersoner. Bekanta dig med projektets nya sidor.

Nationell klassificering av riskläkemedel
 

Ytterligare information ges av

  • Elsi Similä, projektchef, tfn 029 522 3607
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi