Innehållspresentatör

null De nordiska inspektörerna för organdonations- och organtransplantationsverksamheten sammanträdde i Helsingfors

De nordiska inspektörerna för organdonations- och organtransplantationsverksamheten sammanträdde i Helsingfors

6.10.2017

De nordiska inspektörerna för organdonations- och organtransplantationsverksamheten sammanträdde i Helsingfors den 3 oktober för sitt årliga samarbetsmöte. Sammanlagt tio deltagare från Sverige, Danmark, Norge, Island, Estland och Finland deltog i mötet. Syftet var att diskutera och byta erfarenheter av inspektions- och övervakningsförfarandet i de olika länderna. Diskussionen gällde bland annat inspektionernas omfattning och frekvens i de olika länderna, behandlingen av anmälningar om allvarliga farliga situationer och skador som gäller organtransplantationsverksamheten och samarbetet med Scandiatransplant som koordinerar den nordiska organtransplantationsverksamheten.

Ytterligare information ges av

  • Pirkko Puranen, överinspektör, tfn 029 522 3244
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi