Tillbaka till föregående sida

De första indikatorerna för uppföljning av resistensbildning och användning av mikrobläkemedel för människor och djur har publicerats

De första indikatorerna för uppföljning av resistensbildning och användning av mikrobläkemedel för människor och djur har publicerats

7.11.2017

Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA och läkemedelsmyndigheten EMA har publicerat de första indikatorerna för medlemsländerna för utvärdering av framgång med åtgärder för bekämpning av mikrobläkemedelsresistens.

Indikatorerna baserar sig på insamlade data om användning och resistens gällande mikrobläkemedel och omfattar fyra delområden:

  • förbrukning av mikrobläkemedel för människor och djur
  • förekomst av resistens i bakterier isolerade från människor och djur.

Den primära indikatorn på förbrukning av mikrobläkemedel för djur är den totala försäljningen av mikrobläkemedel i förhållande till antalet produktionsdjur. De sekundära indikatorerna på förbrukning av läkemedel för djur koncentreras till vissa kritiskt viktiga mikrobläkemedel i medicineringen av människor (3:e och 4:e generationens cefalosporiner, kinoloner och polymyxiner).

Även om indikatorerna inte täcker alla detaljer gällande förbrukning och resistens gällande mikrobläkemedel ger de en bra bild av situationen för medlemsstatens användning av mikrobläkemedel. Finlands situation är i en europeisk jämförelse relativt bra enligt alla indikatorer för förbrukning av mikrobläkemedel för djur.

Läs mer:

Nyhet från EMA 26.10.2017

Gemensam rapport “ECDC, EFSA and EMA Joint Scientific Opinion on a list of outcome indicators as regards surveillance of antimicrobial resistance and antimicrobial consumption in humans and food-producing animals”

Ytterligare information ges av

  • Katariina Kivilahti-Mäntylä, veterinär, tfn 029 522 3354
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi.
Dela denna sida