Innehållspresentatör

null De europeiska läkemedelsmyndigheterna utreder kvalitetsproblem som gäller metformin

De europeiska läkemedelsmyndigheterna utreder kvalitetsproblem som gäller metformin

12.12.2019

De europeiska läkemedelsmyndigheterna utreder för närvarande kvalitetsproblem som gäller läkemedlet metformin. Metformin är en läkemedelssubstans som används i behandlingen av diabetes.

Utredningarna ansluter sig till nitrosodimetyliamin-föroreningar (NDMA) som observerats i metforminpreparat i Schweiz och Singapore och som i djurförsök har konstaterats öka risken för cancer. De nu observerade NDMA-mängderna är mycket små och är proportionellt på samma nivå som den NDMA-mängd som normalt fås från födan. Tillsvidare känner man inte till att den observerade föroreningen skulle gälla metforminpreparat som finns till salu i Europa. De europeiska läkemedelsmyndigheterna utreder som bäst metforminpreparatens kvalitet tillsammans med europeiska läkemedelsföretag. Fimea fortsätter att utreda saken tillsammans med andra europeiska läkemedelsmyndigheter.

Om du är en patient som använder metformin:

  • Sluta inte använda läkemedlet, så att behandlingsbalansen för diabetes inte störs.

Om du har frågor som gäller din medicinering, kontakta din läkare eller fråga råd på apoteket.

Läs mer: EMA:s meddelande

Ytterligare information ges av

  • Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 029 522 3320
  • null
  • null