Innehållspresentatör

null Databasen Medicin75+ är föreslagen till Årets påverkare av läkemedelssäkerheten

Databasen Medicin75+ är föreslagen till Årets påverkare av läkemedelssäkerheten

26.8.2019

Databasen Medicin75+, som upprätthålls av Fimea, är en av de fyra finalisterna i Mediuutisets kampanj för påverkare av läkemedelssäkerheten 2019. Vinnaren offentliggörs på en prisgala som ordnas av Mediuutiset den 12 september 2019.

”Det känns verkligt bra att vårt långsiktiga arbete med databasen uppmärksammas med en finalplats”, konstateras forskare Johanna Jyrkkä som ansvarar för databasens utveckling och underhåll. 

Fimea har utvecklat och upprätthållit databasen Medicin75+ sedan 2010. Databasen är tillgänglig för alla på Fimeas webbplats och kan användas kostnadsfritt. De yrkesutbildande inom hälso- och sjukvården har även tillgång till databasen under ”Vanhus ja lääke” (Ålderdom och läkemedel) i Duodecim Terveysportti. På sommaren öppnades datainnehållet såsom öppen information för behoven inom tillämpningsutveckling och forskning. 

Innehållet i databasen Medicin75+ upprättas av en arbetsgrupp som består av yrkesutbildade i läkemedelsbehandling av äldre. Till arbetsgruppen hör geriatriker, experter på farmaci och klinisk farmakologi inom hälso- och sjukvården och på universiteten samt läkare som vårdar äldre. ”Vid behov begärs även experter inom olika medicinska specialområden att delta i arbetsgruppens möten för att diskutera riktlinjerna”, berättar Jyrkkä. ”På så sätt säkerställer vi att rekommendationerna i databasen Medicin75+ grundar sig på bästa möjliga information och att de är i linje med nuvarande behandlingspraxis. Finalplatsen berättar om hur viktigt vårt arbete är och sporrar oss att fortsätta arbeta för en rationell läkemedelsbehandling av äldre”, gläder sig Jyrkkä.

Databasen Medicin75+ stöder det kliniska beslutsfattandet vid medicineringen av personer som fyllt 75 år och förbättrar läkemedelssäkerheten inom primärvården. Databasen innehåller en klassificering av och rekommendation för användningen av närmare 500 läkemedel eller kombinationer av dem hos äldre. Databasen är i första hand avsedd för läkare och annan yrkesutbildad hälsovårdspersonal.

Läs mer: 

Databasen Medicin75+ 

Raati sai 30 ehdotusta kentältä – Neljä finalistia on nyt valittu (Mediuutiset 23.8.2019) (på finska)

Vältettävien lääkkeiden käyttö on vähentynyt iäkkäillä (Sic!) (på finska)

Ytterligare information ges av

  • Johanna Jyrkkä, forskare, tfn 029 522 3514
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi
  • Risto Huupponen (ordförande för arbetsgruppen Medicin75+), professor, tfn 040 544 1813
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@utu.fi