Innehållspublicerare

null Coronavaccin skyddar bra på befolkningsnivå – tilläggsdoser bör ändå övervägas för riskgrupper

Coronavaccin skyddar bra på befolkningsnivå – tilläggsdoser bör ändå övervägas för riskgrupper

8.9.2021

Enligt Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s rapport finns i nuläget inte ett brådskande behov av att ge tilläggsdoser åt dem som fått en full vaccinationsserie. Bevisen på vaccinernas effekt och skydd tyder på att alla godkända vacciner inom EU för tillfället skyddar mycket bra mot allvarliga former av coronavirussjukdom på befolkningsnivå.

I rapporten konstateras ändå att tilläggsdoser redan nu bör övervägas åt människor som har kraftigt nedsatt immunförsvar, såsom till exempel transplantationspatienter. Enligt vissa undersökningar kan en extra vaccindos förbättra immunsvaret hos dessa personer, vars ursprungliga svar mot vaccinet har varit lågt.  Man kunde också överväga att ge en tilläggsdos som en säkerhetsåtgärd åt äldre personer i långtidsvård.

Europeiska Läkemedelsmyndigheten (EMA) bedömer för tillfället information om tilläggsdoser och boosterdoser i samarbete med ECDC. Den noggranna uppföljningen av uppgifterna om coronavaccinernas effektivitet och genombrottsinfektioner (det vill säga infektioner som bryter ut trots full vaccinationsserie) bör fortsätta i synnerhet bland riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom.

EMA och ECDC rekommenderar att medlemsstaterna förbereder sig på möjliga anpassningar i vaccinationsprogrammet, ifall coronavaccinernas effektivitet försvagas märkbart hos en eller flera befolkningsgrupper.

Läs mer

EMA:s och ECDC:s kontaktuppgifter: ECDC and EMA highlight considerations for additional and booster doses of COVID-19 vaccines

ECDC:s rapport: Interim public health considerations for the provision of additional COVID-19 vaccine doses

Ytterligare information ges av

  • Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 029 522 3320
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi.