Innehållspublicerare

null Cannabidiol (CBD) övervakas som läkemedel i Finland

Cannabidiol (CBD) övervakas som läkemedel i Finland

27.6.2019

Cannabidiol har den senaste tiden tagits upp i den offentliga diskussionen. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea vill skapa klarhet i situationen och de uppkomna frågorna.

Cannabidiol (CBD) är en känd läkemedelssubstans och används som läkemedel. Preparat som innehåller cannabidiol är jämförbara med receptbelagda läkemedel i Finland. Varje preparat utvärderas separat och Fimea avgör genom ett enskilt klassificeringsbeslut om ett preparat ska betraktas som läkemedel i Finland.

Det är inte säkert att det är lagligt att skaffa produkter som innehåller cannabidiol från utlandet. Import utan recept är förbjuden gällande preparat klassificerade som läkemedel innehållande cannabidiol. Till exempel ska den som beställer produkterna via nätet eller medför dem från utlandet på förhand förvissa sig om att importen är laglig. Begränsningarna beror på produktens sammansättning och på hur den skulle klassificeras i Finland. Begränsningarna påverkas dessutom av om läkemedlet importeras från ett land inom eller utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Enligt information från Livsmedelsverket finns det även livsmedel som innehåller cannabidiol på marknaden. Cannabinoidextrakt, till exempel CBD-extrakt och livsmedel med tillsats av CBD- eller andra cannabinoidextrakt, betraktas i EU som nya livsmedel som inte är tillåtna att användas som läkemedel utan tillstånd för nya livsmedel. De får inte heller marknadsföras med medicinska påståenden.

I Finland övervakar respektive myndighet i enlighet med sin behörighet de produkter som finns på marknaden. Fimea samarbetar med Tullen inom övervakningen av import av produkter. Tullen begär vid behov ett utlåtande av Fimea ifall ett preparat påträffas som baserat på sammansättningen kan vara ett läkemedel.

Läs mer:

Läkemedel och utlandsresor

Hampan som livsmedel, meddelande från Livsmedelsverket

Ytterligare information ges av

  • Kristiina Pellas, överprovisor, tfn 029 522 3422
  • Juliana Raitis, jurist, tfn 029 522 3656
  • Sami Paaskoski, överprovisor, tfn 029 522 3237
  • E-post enligt principen: fornamn.efternamn@fimea.fi