Innehållspublicerare

null Bröstcancerläkemedlet Letrozol finns tillgängligt igen

Bröstcancerläkemedlet Letrozol finns tillgängligt igen

23.10.2019

Tillgängligheten av letrozol-innehållande bröstcancermediciner har normaliserats. Det finns igen tillgängligt den mängd preparat som motsvarar Finlands behov.

Letrozol används bland annat som tilläggsbehandling av hormonberoende bröstcancer i tidigt stadium samt för att behandla långt framskriden bröstcancer (oftast med metastaser). Läkemedelsbehandlingen kan pågå under flera år efter operations- och strålbehandlingen som tilläggsbehandling. Tusentals kvinnor använder letrozol i Finland och största delen av dem får läkemedlet som tilläggsbehandling.

Ytterligare information ges av

  • Johanna Linnolahti, sektionschef, tfn 029 522 3231
  • E-postadressen har formen fornamn.efternamn@fimea.fi